VuDangg

[Chart 1H] BTC trong ngắn hạn

Giá lên
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Sóng 1 lớn (blue) với 5 sóng nhỏ (pink) 1-2-3-4-5
Sóng 2 điều chỉnh (mô hình tam giác) với 3 sóng nhỏ A-B-C
Sóng 3...xu hướng tiếp diễn...