BTC Vẫn nằm trong trend chính là giảm giá. Trong giai đoạn này chỉ là những cú hồi giá.
Hiện nay BTC có thể hồi lên vùng 10400 và tối đa là 10900 ( Cản mạnh ).
Về chiều giá xuống BTC sẽ được hỗ trợ tại 8200 và 7100 ( Hỗ trợ mạnh )
Nếu sau 7h sáng mai 13/3 mà giá đóng cửa dưới 9300 thì khả năng cao là sẽ giảm tiếp.
Theo quan điểm cá nhân thì BTC sẽ đi ngang ở vùng giá 8.000 - 10.000 trong khoảng 2 -3 tuần nữa mới cho xu hướng mới!