mmhuy266

BTC 19-8 Mô hình VDV trên chart ngắn của BTC

Giá lên
mmhuy266 Cập nhật   
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTC đang đi theo mô hình VDV trên chart ngắn hạn của BTC

Entry point : 605x
Stoploss: 595x
Take profit 1: 6k5-6k6
take profit 2:6k9-7k

Kèo cỏ tí cho ae. Cho mình xin like nhé
Chart chỉ mang tính chất tham khảo
Trong bài có sử dụng mô hình giá VDV
Thanks.
Bình luận:
Mô hình VDV không thành lập. Trade closed.
Bình luận:
https://vn.tradingview.com/chart/vUUo3lv...
Mô hình VDV mục tiêu 6k1
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.