Trinh_Phat

Phân tích ngắn hạn BTC/USD: Tích Lũy cho tới ngày mai

Trinh_Phat Cập nhật   
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin
Tôi thấy rằng đồ thị Ichimoku của BTC/USD đang có trạng thái giá tích lũy quanh vùng 6086 và 6160 từ nay cho đến hết ngày 29. Cuối ngày 29 và đầu ngày 30 tôi thấy có một cơ hội lớn cho sự tăng giá của BTC và cái đích có thể tăng lên trong ngày 29 là 6191. Xin cảm ơn các bạn đã ghé xem và đừng quên quảng bá giúp Trịnh Phát nhé!
Giao dịch đang hoạt động
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.