ThanhThaoMC

12/04 Cập nhập xu hướng BTC

Giá lên
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Vào ngày 10 tháng 4, đây là những gì tôi đã đăng
"BTCUSD có thể gặp một số khó khăn khi vượt qua 5300.
Nó có thể giảm xuống 4930 để được hỗ trợ.
Nhưng nếu BTC xuyên thủng 4930 thì nó sẽ xuống vùng 4500-4200.
Và 5800 sẽ còn xa vời hơn bây giờ."

Hiện tại vượt qua 5k3 gặp kháng cự tại 5k5, cao hơn 200 so với vị trí của tôi.
Bây giờ tôi tin rằng BTC sẽ thực hiện một số ngày tích lũy chuẩn bị cho sự thay đổi mới.
Cú swing mới này cần phá 5500 trước khi tạo mức cao mới như 6100-6500.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.