Trinh_Phat

BTCUSD Hành trình tháng 07/2018

Trinh_Phat Cập nhật   
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin
Mô phỏng hướng đi đường giá trong tháng 07/2018 này cho BTCUSD dựa vào Ichimoku. Mong các bạn ủng hộ Trịnh Phát nhé! Xin cảm ơn.
Giao dịch đang hoạt động:
tiếp tục theo dõi
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Bắt đầu thấy đúng đúng
Giao dịch đang hoạt động:
Gần Đạt Mục Tiêu rồi
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
ngay chóc
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.