TradingAZ

BTCUSD Đang có sóng hiệu chỉnh trước khi tăng lên lại giá 7k7

Giá lên
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Như chúng ta đã thấy, BTC đã có đợt tăng giá đáng kể vào giữa tháng này, từ mức 6200$ lên 7500$. Hiện tại BTC đang dao động trong khoảng giá từ 7250$ đến 7500$.

Ngắn hạn, ở khung 30M, 1H, 2H chúng tôi đang mong chờ một đợt hồi phục giá lên trong khoảng 7550$ - 7700$ để tạo nên sự phân kỳ đỉnh trước khi giá đảo chiều và hiệu chỉnh về vùng 6800$ - 7000$.

Về trung hạn, xét ở khung 1D. Đường ADX đang cho chúng ta tín hiệu tăng giá khá rõ ràng. Vậy nên sau đợt hiệu chỉnh về vùng 6800$, chúng tôi mong chờ một sóng tăng lên 8300$.

Lưu ý: Theo mô hình elliot 5 sóng tăng trưởng. Sóng 5 có thể sẽ không thành công (không đạt được mức giá 8300$ như kỳ vọng) và có thể kết thúc ở 7500$ để tạo nên mô hình 2 đỉnh.

Chúng tôi sẽ theo dõi và cập nhật thường xuyên cho các bạn!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.