TraderTop-net

Bitcoin 02/04 - Có lực mua bên dưới

Giá xuống
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Chúng ta dự báo 1 đợt giảm cho Bitcoin khi retest lại vùng bên trên và thực tế đã đúng như phân tích đó.

Sau khi giảm xuống dưới 6k5, chúng ta bắt đầu thấy có lực mua cho Bitcoin tại đây. Lực mua thể hiện qua một nến tăng dạng mô hình nến đơn Bullish Marubozu (chỗ có mũi tên xanh liên kết xuống cái volume bên dưới). mô hình nến tăng + volume tăng thể hiện rõ đã có nhiều anh em bắt đáy ở vùng quanh 6k5 này. Tuy nhiên, điều quan trọng mà nhiều anh em quan tâm là Bitcoin ngắn hạn đã thoát xu hướng giảm chưa, thì tôi xin thưa là chưa. Nếu muốn thoát lên, có lẽ ít ra Bitcoin phải đóng cửa vượt mốc 7k5. Còn dưới đó, nó vẫn đang trong đà giảm.

Hiện nay, Bitcoin vẫn đang đi trong kênh giá giảm - bearish channel . Chúng ta có 2 vùng kháng cự lớn ở phía trên cho hôm nay. Tiếp tục đợi bán từ các vùng này xuống cho thuận xu hướng nhé

➡️𝗦𝗔́𝗖𝗛 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗜𝗡𝗚 𝗖𝗨̉𝗔 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗘𝗥 𝗤𝗨𝗔̉𝗡 𝗟𝗬́ 𝗤𝗨𝗬̃ 𝗧𝗥𝗜𝗘̣̂𝗨 Đ𝗢̂: https://cutt.ly/danh-bai-fx
𝗧𝗿𝗮𝗱𝗲𝗿𝗧𝗼𝗽: https://vn.tradertop.net/
𝗬𝗼𝘂𝘁𝘂𝗯𝗲: http://bit.ly/yttdv
𝗙𝗮𝗰𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸: http://bit.ly/groupfbtdv
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.