anhnd1

BTCUSD - Bắt đáy H1

anhnd1 Cập nhật   
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Bắt đáy H1 khi TDI đã cắt lên trên cho xu thế tăng trở lai
Target 6436
Stoploss 6293
Đóng lệnh: dừng lỗ:
Kèo mua chạm điểm SL rất đáng tiếc
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.