manhchien94

SELL BTC

Giá xuống
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin
Chiến lược sử dụng : Dao găm
Lệnh : SELL
Thời điểm quan sát : 14h 22/03/2022
Hạn hiệu lực : Trong ngày

Lý do vào lệnh :
Mô hình đáp ứng được 3 nguyên tắc + 3 điều kiện thiết lập mô hình dao găm để sử dụng kiếm tiền nhanh trên H1 - H4
Mở cửa buổi sáng GIÁ tăng mạnh phá qua kháng cự, và đã có nến quay đầu phủ định lực giảm
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.