UnknownUnicorn13919634

Phân tích BITCOIN ngày 21/07/2021

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
*** Phân tích BITCOIN ngày 21/07/2021:

- Quan sát các khung thời gian ta thấy:

+ Khung thời gian H1: đã thủng 30000 về đến 29300, là vùng trước đó giá đã test 1 lần và bậc lên rất mạnh. Hiện tại giá đang sideway khung H1 khu vực này.

+ Khung thời gian H4: đã thủng 30000, tại 29300 xuất hiện Tweezer Bottom ( mô hình 2 nến) tại vùng cản này, là 1 tín hiệu cảnh bảo thị trường có thể đảo chiều.

+ Khung thời gian D1: đã thủng 30000.

*** Quan điểm cá nhân:

- Hiện tại BTC đã đi chầm chậm phá vỡ mốc 30000 ở cả 3 khung thời gian. Tuy nhiên sự phá vỡ này vẫn chưa được rõ ràng. Vì DEMAND ZONE có nghĩa là 1 VÙNG, không phải là 1 ĐIỂM GIÁ. Và ở BTC vùng của nó tạo ra cũng có biên độ lớn.

- Vì đây là BTC , chuyện gì cũng có thể xảy ra! Để tránh trường hợp phá vỡ giá của BTC , chúng ta cần xác nhận thêm 1 tín hiệu rõ ràng hơn. Sau đó chúng ta có thể bắt đầu đi tìm vùng Supply tốt để bắt đầu BÁN KHỐNG (SHORT)!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.