thaieth123

BTC/USDT Giá lên

Giá lên
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Trước mắt BTC sẽ hồi về vùng 4k4xx-4k6xx sau đó điều chỉnh và sóng tăng tiếp theo sẽ tiếp cận vùng 5k5-5k8 sẽ điều chỉnh giảm và sẽ tăng đến vùng 6k1-6k3.Mọi người đã gom Altcoin trong đợt giảm vừa qua k nên vội vàng chốt lời.Thực sự giá altcoin ở thời điểm này đi quá sa so vs đỉnh.Nhiều đồng coin chia 20, 40 thậm chí 80 lần.Vì thế nên x2,x3 trong thời gian tới với 1 số coin tốt k có gì phải bất ngờ.Chúc mọi người đầu tư thắng lượi.