LeeBK

Bitcoin: Tiếp tục quan sát vùng tích lũy 8400-10.000

BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
- Như mình đề cập hôm qua thì phân tích trên H4 frame có thể cân nhắc sell Bitcoin 9800 sl 10300, giá hôm qua sau khi test vùng này thì giảm xuống vùng 8800, xuất hiện nến Engulfing trên H4, RSI cut từ vùng 60 xuống trong xu hướng giảm và Stochastics (15,5,5) cũng thoát từ vùng overbought xuống. Vùng 10k hnay vẫn sẽ là key level trên H4 với vai trò là cạnh mây dày Kumo thể hiện tích lũy tâm lý mạnh.
- Trên daily giá hqua tiệm cận vùng cản tại giao cắt nằm ngang của Tenkan và Kijun Line. Hiện giá vẫn tích lũy ở band dưới. Tín hiêu giảm chỉ xác nhận khi giá thoát mây xuống và phá đáy 8400.
- Khối lượng giao dịch phiên hqua của bitcoin quanh 6.7 tỷ USD và là mức trung bình, điều này cho thấy giá vẫn đang có xu hướng tích lũy.
- Thông tin cơ bản tiếp tục bất lợi cho thị trường Coin khi Nhật vừa có động thái thúc giục các quốc gia trong nhóm G20 áp dụng chế tài luật nhằm ngăn chặn hành vi rửa tiền toàn cầu qua thị trường Crypto.
Đánh giá chung thì vẫn cần quan sát vùng tích lũy 8400-10.000, giá phá vùng này sẽ cho xu hướng tiếp diễn sau đó. Cá nhân mình đánh giá áp lực xuống vẫn cao hơn, và giá có thể quay lại vùng 6000-7000 trong tháng Ba.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.