tradafx

Cơ hội bán khi giá giảm và retest với BTC

Giá xuống
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Khung thời gian 1 giờ.
Xu hướng giảm giá.
Sau khi phá vỡ mẫu hình tích lũy tam giác cân thì giá hình thành vùng hỗ trợ mới tại 40800.
Tiếp tục chờ giá giảm phá ngưỡng hỗ trợ này và xuất hiện retest thì có thể tìm cơ hội bán.
Mục tiêu lợi nhuận là vùng giá 38000.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.