mayquanxi

Tôi tin răng nó vẫn lên

Giá lên
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTC đang điều chỉnh, vẫn hoàn toàn có thể quay lại mực 7500$
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.