BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
- Kết thúc phiên D1 hôm qua là cây búa giảm, giá gần chạm cản động Kijun và quay đầu
- Phiên D1 hôm nay là cây nến giảm nhẹ
- Giá đang tích lũy trong mô hình tam giác nhọn hay cờ đuôi nheo và chờ bùng nổ.
- Giá di chuyển dưới mây kumo, Xu hướng chính là xu hướng giảm.
- Giá đã phá hỗ trợ quan trọng vùng 7k8 - 8k và vùng này đã chuyển thành kháng cự.
Cho nên giá sẽ khó vượt qua vùng này để đạt các mức tiếp theo.

- KẾT LUẬN:
Trade theo trend, ưu tiên bán xuống khi giá hồi lên vùng kháng cự vùng 7k8 - 8k4

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.