LinhNami

Bitcoin ngày 17/05/2018

BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Giá Bitcoin đang diễn biến khá phức tạp. Bitcoin đang chịu áp lực từ mức cản mạnh. Có 2 tình huống có thể xảy ra:
1)Mô hình Vai đầu vai hình thành => nếu giá có thể phá vỡ mức cản mạnh => có khả năng giá sẽ giảm xuống mức $8116 và $8060
2) Giá Bitcoin tiếp tục bật mạnh sau khi gặp cản => giá có thể tiêp tục tăng $8418. Tại đây, giá có thể tiếp tục giảm xuống mức $8324 để hình thành mô hình Triple Top. Mặt khác, nếu giá Bitcoin có thể tăng mạnh từ mức $8324, mức cản tiếp theo của giá sẽ là $8509
Watch out for the market and good luck, traders!

Đóng lệnh: đạt mục tiêu: Giá đi xuống và chạm cản. Sẽ còn thêm bài update tình hình giá

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.