Binhes16190

Kịch bản cho btc đêm nay và mai.

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Vật chưa cực chưa phản
Cần một sự hồi nhẹ trước khi xuống sâu hơn
Phải có biến mới thông được đường này.

Anh em có thể tham khảo làm tài liệu.
Good luck.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.