ArthurZeta

BITCOIN CHƯA CÓ GÌ THÚ DỊ

ArthurZeta Cập nhật   
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin
BITCOIN VẪN CHƯA CÓ GÌ THÚ VỊ
- BTC vẫn ở trong vùng 30000-43000.
- Cụ thể là BTC đang di chuyển trong mô hình Tam giác cân.
- Thể hiện sự lưỡng lự, chán của thị trường.
- Khối lượng sẽ giảm khi tam giác thu hẹp, cho thấy sự cân bằng giữa cung và cầu, không có phe nào dẫn dắt thị trường và có thể break theo 2 hướng
- Chiến lược hiện tại là chờ break mạnh mẽ với khối lượng cao. Để an toàn hơn thì đợi ra khỏi range 30000-43000.
- Nếu break xuống, phá qua 30000, thì mục tiêu sẽ là 20000.
- Nếu break lên, thì mục tiêu sẽ là 50000
Bình luận:
- 29/05/2021. Giá Bitcoin đã có phản ứng bậc lên đúng tại cạnh dưới của mô hình Tam Giác Cân.
- Sớm 30/05/2021. Giá BTC cũng đã test vùng cạnh dưới nhưng không vượt qua mà hồi lên lại.
- Và đúng như dự báo, thì TAM GIÁC CÂN càng thu hẹp thì khối lượng càng giảm. Hai ngày 29, 30 cũng vậy, cho thấy chưa phe nào sẵn sàng để dẫn dắt thị trường.
- Mọi người không nên giao dịch mua bán trong thời gian này, vì R/r sẽ không được tốt, đợi BTC xác nhận xu hướng rõ ràng hơn, rồi hành động thì sẽ tốt hơn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.