mayquanxi

Bitcoin rất cần một điều chỉnh nhẹ

BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
cần phải có một kiểm đinh trước khi bitcoin có thể tăng tiếp được hay không.

Bình luận

9500 không bác.
Phản hồi
mayquanxi QuachKimPhong
Phản hồi