UnknownUnicorn3217027

Chu kỳ uptrend mới của Bitcoin và toàn bộ thị trường

Giá lên
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Đây là sóng 1 của chu kỳ uptrend mới, giá tăng từ vùng 5800 lên vùng 9200

Điều này thoả mãn 1 trong những điều kiện để uptrend: giá vượt highest của tháng 8 và vượt qua đỉnh cũ gần nhất 8500.

Trong tháng 9, đặc biệt khoảng 10 ngày giữa tháng, tin tức tích cực sẽ được bơm ra liên tục kéo giá Bitcoin tăng mạnh/.
Tuy nhiên, giá Altcoin/ BTC sẽ không theo kịp và đi xuống. Dự đoán giá ETH/BTC có thể xuống dưới 0.035
Sau khi BTC lên đỉnh, tất cả các Altcoin sẽ được hưởng lợi và mùa coin pump x2, x3 sẽ xuất hiện ngay sau đó.

Tháng 10, nến đỏ, có bóng nến trên và bóng nến dưới tương đối dài, tiếp tục nến tháng 11 xanh mướt.

Đến khi đấy, tôi sẽ cập nhật tình hình sau
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.