NgocHaiPearlie

BTCUSD - Chờ giá hồi để sell.

Giá xuống
NgocHaiPearlie Premium Cập nhật   
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Kỳ vọng BTC giảm về 4000$
Bình luận:
Bình luận:

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.