huynq2211

Cưỡi đợt sóng lớn đón hoàng hôn

COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Trong hôm nay bitcoin đã 2 lần vượt qua mức 9300, với đồ hình value chart và các chỉ số dự báo. xác suất để bit coin tiếp tục 1 lần nữa trong hôm nay cán mức 9400 là rất cao. Giá hiện tại đang trong khoảng 9220. Hi vọng nhận định là đúng, và mọi người nên chốt lỗ ở mức 9100 phòng trường hợp tụt dốc bất ngờ. Thử cưỡi ngọn sóng hôm nay xem.