huynq2211

Cưỡi đợt sóng lớn đón hoàng hôn

COINBASE:BTCUSD   Bitcoin
Trong hôm nay bitcoin đã 2 lần vượt qua mức 9300, với đồ hình value chart và các chỉ số dự báo. xác suất để bit coin tiếp tục 1 lần nữa trong hôm nay cán mức 9400 là rất cao. Giá hiện tại đang trong khoảng 9220. Hi vọng nhận định là đúng, và mọi người nên chốt lỗ ở mức 9100 phòng trường hợp tụt dốc bất ngờ. Thử cưỡi ngọn sóng hôm nay xem.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.