LeeBK

BItcoin H4: Key level 7500-7800 giá chạm nêm, nhịp pullback end?

BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Hôm nay và mai có thể là key level theo Technical đối với Bitcoin trên H4. Giá đang phục hồi trong Falling Wedge (nêm giảm). Tuy nhiên nhìn bức tranh dài hơn trong cả trend xuống tích lũy trên H4 thì RSI 14, Stochastics (15,5,5) và Stoch RSI (15,5,5,14) thường cùng cắt từ vùng quá mua xuống (Vùng quá mua trong trend giảm có thể define ở mức 60-70). Hôm nay giá Bitcoin chạm 7500 và hiện điều chỉnh với việc 3 chỉ báo trên cùng thoát từ vùng overbought xuống, khá khớp về mặt timing. Nếu giá có thể phá vùng tích lũy 7500-7800 (là vùng tích lũy của nêm và mây Ichimoku ) thì sẽ có cơ hội phục hồi trong 1,2 tuần tới. Tuy nhiên hoàn toàn có thể giá tạo đỉnh hồi ở vùng 7500 hôm nay với sự xác nhận về giao cắt từ overbought của các chỉ báo động lượng trong tiếp xúc của trend giảm.
Đây sẽ là thời điểm để quan sát thêm, tuy nhiên mình vẫn favor downside tiếp tục hơn.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.