Bitcoin đang siteway trong vùng giá 10-13k và theo nhận định từ phía chúng tôi thì giá sẽ giữ vững ở vùng giá này trong khoảng 1 tháng tiếp theo để giữ được sự quan tâm của nhà đầu tư với thị trường tiền điện tử.

Take Profit In Style!
tradingshop.io
Trading on Tradingview & Shopping on Tradingshop
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.