tradafx

Cơ hội bán với BTCUSD

Giá xuống
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Khung thời gian 1 giờ.
Xu hướng giảm.
Mẫu hình tam giác cân dần hoàn thiện. Với động lực và giá giảm mạnh trước đó thì khả năng cao sau khi hoàn thành mẫu hình giá sẽ tiếp tục giảm.
Đợi giá phá vỡ rõ ràng đường xu hướng dưới và có động thái retest thì có thể bán với giá mục tiêu là 38000.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.