UnknownUnicorn3856981

Bitcoin sắp điều chỉnh xuống trong vài ngày sắp tới

Giá xuống
UnknownUnicorn3856981 Cập nhật   
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Phương án giá đi xuống

Giá quay lại test vùng 4200 - 4400 đã được phá vỡ ngày 2/4
Test thành công thì kịch bản như đợt tháng 10 năm 2015, giá sẽ đi lên và tiến vào uptrend
Trường hợp test không thành công thì sẽ quay lại vùng đáy cũ khoảng 3500. Sideway tích lũy rồi đi lên tiếp.

Cách vẽ này sai nếu giá vượt qua 5800. Lúc đấy sẽ có chart khác điều chỉnh cho phù hợp tình hình thực tế
Giao dịch đang hoạt động:
Hôm nay điểm thấp nhất ở Bitmex về đến 4960
Có thể có hồi nhẹ xong rồi mới xuống tiếp

Tiếp tục cập nhật sau