Ninh-Do

BTC ngắn hạn- hiệu chỉnh rồi tiếp tục giảm giá

Ninh-Do Cập nhật   
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Với việc BTC rơi qua vùng mua ở bài viết trước. Nhận định cá nhân BTC tiếp tục di chuyển về cạnh dưới của tam giác

Trong ngắn hạn kì vọng BTC hồi về mốc fibo 0.5 với vùng giá 657x và tiếp tục down giá xuống 625x

Mình sẽ cập nhật khi có biến động tiếp theo
Bình luận:
Theo ichimoku với các tín hiệu như đường trễ cắt giá, kjjun và taken cắt xuống đã xác nhận 1 xu hướng giảm. Kì vọng BTC hồi về vùng mây trước khi down. Trước khi chạm đường biên trên mây ở giá 657x còn có 1 kháng cự tại 6471
Bình luận:
Đạt target tại 656x
Tiếp tục theo dõi
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.