NguyenManhforex

cơ hội mua lên với BTC

COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTC khung ngày ta thấy gia đang trong 1 xu hướng tăng , có thời điểm tuần trước giá về xùng 44 đến 45k . hiên tại thì giá đâng ở mức 38.1 .đây là mức hỗ trợ quan trọng đối với BTC . Vào khung H4 có thể thấy xuất hiên liên tiếp nhung cây nên doji bia mộ cho thấy là lực bán đẫ cạn kiệt RSI khung H4 đang trong trạng thái quá bán. và đang ở trong trạng thái phân kì cho chúng ta dấu hiệu có thể canh mua lên với đồng BTC này chiên lược tham khảo
BUY BTC giá 39.100
sl 37.300 tp 42,100 r : r 1.96

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.