A_Luan26

Bitcoin sau cú điều chỉnh

COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
sau 2 hôm điều chỉnh, Bitcoin có dấu hiệu thoát lên trên 47k ,sau nến Mazubozu (nến tăng giá cực mạnh) đóng nến.chúng ta nên mua lên.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.