nguyehienneu

Nhận định chu kỳ sóng 1W của BTC, 2021 - 2022, Part 1

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Timing: kết thúc uptrend khung 1W tháng 6/2020
Đỉnh sóng: 112K
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.