tintrantin93

BTCUSD

Giá xuống
tintrantin93 Cập nhật   
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Sell 9716, thoát lệnh khi xuất hiện 2 nến Heiken xanh liên tiếp. SL 11130
Giao dịch được đóng thủ công:
Thoát lệnh tại 9828 do xuất hiện 2 nến heiken xanh liên tiếp. Tổng kết: thua
Bình luận:
Thắng:Thua = 0:1
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.