BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Sell 9716, thoát lệnh khi xuất hiện 2 nến Heiken xanh liên tiếp. SL 11130
Giao dịch được đóng thủ công: Thoát lệnh tại 9828 do xuất hiện 2 nến heiken xanh liên tiếp. Tổng kết: thua
Bình luận: Thắng:Thua = 0:1