FX:BTCUSD   Bitcoin
các bạn hiểu không ạ?
Chúc mọi người đỡ mất tiền.
Càng Đơn Giản Càng Tốt Nha.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.