VuDucThanhLong

CHIẾN LƯỢC GIÁ BITCOIN 25,26,27

BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Cũng không có gì nhiều để nói
Những gì cần nói đều đã thể hiện ở chart
Mình xác định trong ngắn hạn BTC vẫn sẽ là tăng ít nhất chạm đỉnh gần nhất là 6900
Đây cũng là 1 mốc vô cùng quan trọng đối với sự tăng trưởng giá của bitcoin
Vượt qua được mốc này nghĩa là chúng ta đã có thể bắt đầu hy vọng về xu hướng tăng giá mới của BTC
Hoặc ít nhất cũng là một sự tăng giá dài hạn hơn trong sóng tăng lần này trước khi tiếp tục sóng giảm cuối của xu hướng giảm
Trường hợp ngược lại không vượt 6900 thì rõ ràng là sóng giảm cuối của xu hướng giảm sẽ đến nhanh hơn
Đã hủy lệnh: Có 1 tin vui và 1 tin buồn nho nhỏ
Tin buồn là chart này của mình đã không còn đúng
Tin vui là BTC vừa có 1 nhịp 3 mở rộng
Như vậy chúng ta sẽ có 1 cái target BTC lên 6850 và có sự hiệu chỉnh xảy ra ở đó
Tuy nhiên, sóng tăng của BTC lần này chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng giá BTC có thể lên đến 7500-8000

Vũ Đức Thành Long
English-Punlic Group Telegram: https://t.me/VDTLenglish
Vietnamese-Puclic Group Telegram: https://t.me/ducthanhlong
Vietnamese-Public Group Facebook: https://www.facebook.com/groups/ZASCO/