minhthangvt3008

Dự báo BTC trong 4 ngày tới

Giá xuống
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Theo mô hình Garley Bearish kết hợp với xu hướng giá thì BTC rất có thể hồi về 8500$ trước khi lên 10500 $.
Các chỉ số đều cho thấy BTC đang yếu đi và có xu thế đi xuống !
- BTC sẽ đi ngang vài ngày khoảng giá 9000$ đến 9340 $ tạo điều kiện cho altcoin lên giá. sau đó BTC sẽ điều chỉnh xuống 8500$ trước khi lên 10500$ .
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.