NhatHoai

Phân tích Bitcoin - Ngày 10/01: Có thể cần điều chỉnh tiếp

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
Các dấu hiệu cho thấy 1 sự điều chỉnh nhỏ tiếp tục có thể là cần thiết anh em ạ. BTC vẫn chưa sẵn sàng để tăng lên và tiếp tục con sóng đẩy được, nó cần nhận nhiều hỗ trợ hơn và có thể là nhiều thời gian hơn để tạo đủ động lực tăng giá. Đó là 1 điều tốt vì con sóng tăng từ từ, lành mạnh sẽ bền vững hơn là tăng kiểu FOMO quá nhanh.

Bitcoin BTCUSD bitstamp H4
Kèo buy BTC giá nay đã gần về vùng hoà vốn

Mình vẫn trông đợi là kiếm được lợi nhuận từ kèo này nên không muốn dời dừng lỗ về hoà vốn quá sớm, nhất là khi BTC cho thấy các dấu hiệu cần thêm thời gian để tạo được động lực tăng giá: 1) setup fakey tăng (đóng khung) đã thất bại nhanh chóng sau khi kích hoạt, chứng tỏ các setup tăng giá cho thấy lực cầu là có nhưng chưa đủ mạnh để tạo được sóng tăng, 2) volume vẫn đang trên đà giảm dần để rũ bỏ bớt những con gấu mới và tuyển thêm bò để đẩy giá lên. Mình ưa thích những con sóng điều chỉnh mà có volume giảm dần, chúng cho thấy xu hướng là rõ và sóng đẩy tiếp theo là tất yếu.

Cố gắng giữ lệnh nhé anh em, đừng dời về hoà vốn và hãy cho BTC 1 cơ hội để toả sáng. Nếu nó cần thêm thời gian, ta cho nó thời gian, cùng lắm thì dừng lỗ mất 1R thôi. Tiếp tục chờ đợi thêm và chờ câu trả lời của thị trường.

Telegram t.me/bobvolmanchannel
Đăng ký khóa học Price Action thực chiến: t.me/nhathoaitrader
Đặt sách Forex Price Action Scalping (Bob Volman): www.facebook.com/candlebooks.vn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.