BachTuyet

, CEO bỏ chạy, nhà đầu tư 'mất trắng' 2 tỷ USD

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
Ozer nói: "Do đó, tôi quyết định ở lại và chiến đấu, tôi sẽ làm việc và trả nợ cho các bạn. Ngày trả hết nợ, tôi sẽ trở về Thổ Nhĩ Kỳ và chịu trách nhiệm trước pháp luật."
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.