anhnd1

BTCUSD - Long trên H4

Giá lên
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Mục tiêu 3556
Dừng lỗ: 3074
R/R = 2.57/1
Giao dịch đang hoạt động: Pha pump rất đẹp sau entry
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: Giá đạt TP quá nhanh và nguy hiểm