huyds

Để đây xem tháng 10 thế nào

Giá lên
huyds Pro Cập nhật   
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTC đang tạo chân phải của W pattern?
Bình luận:
Trong TA có một nguyên tắc gọi là Fan principle - khi giá phá 3 đường trendline thì là tín hiệu báo đảo chiều. Hiện nay BTC đang test đường trendline thứ 3, nếu phá được qua thì sẽ củng cố cho giả thuyết W pattern
Bình luận:
BTC kết thúc giai đoạn downtrend 2013-2015 sau khi break trendline thứ 3
Bình luận:
Khung H4 MA100 sắp sửa cắt lên MA200
Bình luận:
Điều đáng chú ý là ở lần cắt trước MA200 đang trên đà lao xuống và chỉ đổi hướng sau cú pump của btc.
Lần này thì MA200 vẫn đi xuống nhưng độ dốc đã ít hơn rất nhiều so với lần trước, chứng tỏ xu hướng giảm ở khung H4 không còn mạnh mẽ như trước
Bình luận:
Ở khung D1 ta có MA50 đã cắt lên MA100 và hiện đang tạo hỗ trợ rất tốt ở quanh mức $703x. Lần gần nhất MA50 cắt lên MA100 là ngày 6/6 nhưng sau đó giá đã giảm mạnh khiến MA50 lại cắt xuống MA100 vào ngày 15/6.
Nhìn lại xa hơn nữa thì lần cuối MA50 cắt lên MA100 là ngày...19/06/2016. Lúc đó giá BTC là hơn $600.
Bình luận:
Sau khi đóng nến ngày trên trendline thì ngay lập tức BTC có cú flash dump hơn $400 xuống 6k9. Đây là cú rơi mạnh hơn mình dự tính. Nếu mức giá 6k8 không trụ vững thì coi như phe bear đã chiến thắng
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.