VMH0307

BITCOIN/USD- Canh mua chờ đón đêm giao thừa bận rộn.

Giá lên
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
Tuần cuối cùng của năm sẽ thật nhiều cảm xúc.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.