LeeBK

Bitcoin Daily: Tín hiệu đảo chiều xuất hiện

Giá xuống
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Câu hỏi mọi người luôn quan tâm là Bitcoin sẽ đi về đâu trong ngắn hạn và trung hạn, đặc biệt trước thời điểm giao dịch trên sàn hàng hóa tương lai CBOE và CME của Mỹ.
Kinh nghiệm về PTKT của mình thì từ chu kỳ breakout đến h trên đồ thị ngày mới xuất hiện 2 cây nến bullish liên tục với biên độ trên 2000$, và tiếp sau đó là 1 cây nến "Hanging man", và hôm qua giá tiếp tục mất động lượng tăng, nến ngày hôm nay đang có xu hướng bao phủ toàn bộ cây nến bullish nhất trong lịch sử của Bitcoin . Do đó tín hiệu đảo chiều có thể đã xuất hiện.
Về các chỉ báo động lượng, MACD đang mất dần xu hướng hội tụ, trong khi RSI có xu hướng thoát khỏi vùng quá mua sâu, bên cạnh đó Stochastics cũng có xu hướng thoát khỏi vùng quá mua với sự confirm về mô hình giá.
Việc đêm nay Bitcoin bắt đầu được giao dịch future trên CBOE được đánh giá mang lại độ "volatile" cao cho Bitcoin , tuy nhiên chưa ai đánh giá được các trạng thái Long hay Short sẽ áp đảo. Tuy nhiên giá có dấu hiệu "front run" cực mạnh trước 2 sự kiện Bitcoin được giao dịch trên sàn CBOE và 1 tuần sau là CME . Do đó cá nhân mình thiên về xu hướng điều chỉnh mạnh của Bitcoin trên đồ thị ngày. Nêu giá đóng cửa ngày hôm nay dưới 13800 thì xu hướng đảo chiều có thể được xác nhận rõ hơn nữa.
Mức giá mục tiêu có thể điều chỉnh 50% của cầu lên gần nhất ở vùng 11.000 (đồ thị phân tích đang theo giá của Bitstamp ). Các trạng thái sell on rally nên cut loss qua vùng 16000.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.