Tren do thi 1d va 4h BTC dang cho xu huong giam.
cac muc ho tro 9100 - 8800 - 8600.
( tren do thi minh khong tinh toan duoc ve thoi gian )