GAMOFX

TIẾP TỤC CẬP NHẬT KỊCH BẢN BẮT ĐÁY BTC

Giá lên
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
chào ngày mới, tôi là GAMOFX
sau đây là nhận định của tôi về BTC.
ở kỳ trước tôi đã cập nhật 2 mức 30k và 39k là 2 hỗ trợ quan trọng, điểm mấu chốt còn lại là đợi tín hiệu để vào lệnh.
Lúc này bạn vẫn theo dõi kịch bản của tôi chứ !

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.