s2phalais2

xu huớng bitcoin

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
các kịch bản cho xu hướng bitcoin sắp tới
-có thể xuống mức 41900 rồi bật lên hoặc có thể quay lại test đáy cũ ở vùng hỗ trợ 39500 một lần nữa rồi bật lên hay cũng có thể xuyên thủng vùng hỗ trợ đó rồi tiếp tục đi xuống
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.