DatTong

BTCUSD, Bitcoin / Dollar, Mua

Giá lên
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Giá đã phá qua cản mức 7600.
Mua 7580, Stoploss 7430, Take profit 8000
Giao dịch đang hoạt động: Mua
Bình luận: Giá đang tăng, Stoploss về Điểm Vào lệnh