mautd

BTC - Chart 4H

Đào tạo
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
- RSI = 63 và đang hướng lên
- Stoch và MFI đang ở vùng quá mua
- MACD đang phân kỳ rất xa
- AO vẫn là những cột xanh
- ADX = 22 và đang hướng lên

=> Xu hướng tăng của chart 4H là rất mạnh, nhưng trước khi có thể tiến xa lên vùng 9k8 thì cần phải có sóng điều chỉnh. Các mức kháng cự tiếp theo 9k2 và 9k8. Các mức hỗ trợ 8k6 và 8k2
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.