dinhchien

BTCUSD - dự giảm với cố gắng suy đoán hướng đi của cá mập

Đào tạo
dinhchien Premium Cập nhật   
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
- Như các bạn, mình cũng dự đoán bằng cách kết hợp trên chart và dưới chart. Thân.
Bình luận:

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.