dinhchien

BTCUSD - dự giảm với cố gắng suy đoán hướng đi của cá mập

Đào tạo
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
- Như các bạn, mình cũng dự đoán bằng cách kết hợp trên chart và dưới chart. Thân.
Bình luận: