giaodichsong

Update Plan BTC

Giá lên
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTC tăng về vùng xung quanh 60,000USD . Sau đó, BTC rất có thể sẽ giảm điều chỉnh.

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.