MINHTUONG17

Nhiều tín hiệu đã có cho một đà giảm.

Giá xuống
MINHTUONG17 Cập nhật   
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin
Hiện nay BTC đã chạm cản lớn là đỉnh cũ và đường kháng cự nối từ đỉnh 11k - 10k hồi đầu năm.
Vị trí này không nên mua vào là tốt hơn.
Nếu ai short thì cân nhắc việc cắt lỗ khi giá đóng một cây nến quan trọng nào đó ở trên 6k8 hoặc pump cực mạnh.
Giao dịch được đóng thủ công:
Kèo này mình đã cắt lỗ và đứng ngoài thị trường chờ thêm thông tin.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Cập nhật mình đã báo lại trên fb là k huỷ kèo nữa mà đã đạt mục tiêu.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.