BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Update cấu trúc giá BTC test vùng 43k8 44k5 trước khi tiệm cận vùng 58k.